Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia to powszechna i pewna metoda zabezpieczania majątku na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Niezależnie od tego, czy mamy zobowiązania finansowe, utrzymujemy rodzinę, czy zarządzamy dobytkiem, dobrze dobrana ochrona ubezpieczeniowa powinna mieć dla nas duże znaczenie.

Ubezpieczenia na życie

Ochrona życia i zdrowia własnego oraz bliskich to zawsze istotna kwestia. W polisie oprócz świadczenia wypłacanego rodzinie po naszej śmierci powinna znaleźć się przede wszystkim refundacja kosztów leczenia po wypadku lub w razie zdiagnozowania poważnej choroby.

Jeszcze przed rozmową z agentem ubezpieczeniowym warto zastanowić się, jaka kwota zapewni rodzinie spłatę zobowiązań w przypadku nagłej śmierci osoby najlepiej zarabiającej. To pozwoli na przygotowanie ofert realnie zabezpieczających naszych bliskich.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Ubezpieczenia nieruchomości

Rzeczy nabyte, w tym domy i mieszkania, mogą ulec nagłemu zniszczeniu na przykład w wyniku zjawisk atmosferycznych, powodzi, pożarów i innych nieszczęśliwych zdarzeń. Odbudowa lub naprawa bywa kosztowna, dlatego warto zabezpieczyć mienie odpowiednią polisą.

Ubezpieczenia domów i mieszkań można podzielić na dwa rodzaje:

Pierwsze z nich gwarantuje pokrycie kosztów odbudowy lub odnowienia nieruchomości tylko po zdarzeniach wymienionych w umowie, a drugie w przypadku wszystkich zdarzeń losowych. Jak w każdym ubezpieczeniu przed podpisaniem umowy warto zapoznać się z ograniczeniami odpowiedzialności, czyli sytuacjami, w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Ubezpieczenia samochodów

Ubezpieczenie OC samochodu z uwagi na to, że jest obowiązkowe, jest też najpopularniejszym produktem ubezpieczeniowym. Posiadaczom aut o większej wartości polecamy także AC, czyli autocasco, które zapewnia wypłatę odszkodowania także wtedy, kiedy sprawca nie jest znany, uszkodzenie spowodowaliśmy sami albo miał miejsce wypadek losowy.

Ubezpieczenia firm

Działalność firm często wymaga zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisy i klauzule w nich zawarte różnią się w zależności od profilu i wielkości danego przedsiębiorstwa.

Kolejnym zabezpieczeniem, o które warto zadbać, prowadząc firmę, jest odpowiednie ubezpieczenie mienia – zarówno nieruchomości, jak i samochodów i innych maszyn potrzebnych do prowadzenia działalności.

Odrębne produkty ubezpieczeniowe dotyczą życia i zdrowia pracowników. I tu także oferty różnią się w zależności od wielkości firmy.

W każdym z powyższych przypadków, a także jeśli pojawi się inna potrzeba ubezpieczeniowa, warto zwrócić się do doświadczonego agenta, który pomoże dobrać ochronę dopasowaną do indywidualnych potrzeb.