Faktoring

Faktoring

W relacjach B2B często funkcjonują faktury z odroczonym terminem płatności – przedsiębiorcy oczekują na zapłatę za towar czy usługę 30, 60, a nawet 90 dni. Jeśli ma to wpływ na płynność firmy, warto rozważyć skorzystanie z faktoringu.

Co to jest faktoring i jak działa?

Faktoring polega na tym, że bank lub inna instytucja finansowa (zwana faktorem) pełni funkcję pośrednika w płatności pomiędzy firmą (faktorantem) a jej kontrahentami. Faktor

odkupuje od swojego klienta (czyli przedsiębiorstwa) wierzytelności z tytułu faktur z odroczonym terminem płatności i w odpowiednim czasie odzyskuje środki od ich adresatów. Takie rozwiązanie pozwala firmom na szybkie uzyskanie środków po sprzedaży towaru lub wykonaniu usługi, co pozytywnie wpływa na płynność finansową przedsiębiorstwa. Bank natomiast przejmuje obowiązki związane z uzyskaniem należności i ponosi ryzyko niewypłacalności kontrahenta, dlatego w umowie faktoringu zostają ustalone szczegóły wynagrodzenia za tę usługę.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Rodzaje faktoringu

Kwestią najistotniejszą w faktoringu jest ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Z uwagi na to faktoring dzielimy na:

Faktoring może przyjmować także formę tajną i jawną w zależności od tego, czy kontrahent jest poinformowany o umowie faktoringu.

Trzeci podział dotyczy terminów zapłaty – wyróżniamy:

Faktoring odwrócony

Faktoring odwrócony czy też faktoring odwrotny polega na tym, że firmy dostarczające produkty lub usługi danemu przedsiębiorcy mogą korzystać z faktoringu. Faktor w takim przypadku pokrywa wydatki przedsiębiorstwa i otrzymuje zwrot spożytkowanych środków w terminie wskazanym w umowie z faktorantem.

Dobrze działający faktoring może być dużym atutem firmy. Zwróć się do nas, a wspólnie wybierzemy ofertę skrojoną na miarę Twojego biznesu.