Kredyt na zakup nieruchomości

Kredyt na zakup nieruchomości

Kwestie związane z finansowaniem zakupu nieruchomości za pomocą kredytu hipotecznego reguluje ustawa z dnia 23 marca 2017 o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Zgodnie z nią umowę o kredyt hipoteczny można zawrzeć w celu:

Starania o kredyt hipoteczny – od czego zacząć?

Na początku warto poznać kwotę, jaka będzie potrzebna do spełnienia założonego celu. W przypadku zakupu mieszkania lub domu sprawa jest prosta, bo zwykle z góry znamy jego cenę. Inaczej wygląda sytuacja, kiedy bierzemy kredyt na budowę domu – w takim przypadku warto zwrócić się do biura projektowego ze zleceniem wykonania kosztorysu. Na tym etapie należy też określić, które koszty możemy pokryć samodzielnie.

Kolejnym etapem w drodze do kredytu hipotecznego jest oszacowanie zdolności kredytowej, czyli analiza zarobków, wydatków i historii kredytowej.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Wkład własny do kredytu hipotecznego

Oprócz odpowiedniej zdolności kredytowej do zaciągnięcia kredytu hipotecznego banki wymagają także wkładu własnego. Jego wysokość wynosi zwykle 20% wartości nieruchomości, ale zdarzają się oferty z niższymi wymaganiami. Wszystko zależy od aktualnej sytuacji na rynku finansowym. Wkład własny do kredytu hipotecznego redukuje ryzyko kredytowe ponoszone przez bank.

Brak wkładu własnego nie zawsze jest przeszkodą do zaciągnięcia kredytu hipotecznego – na rynku dostępne są pożyczki hipoteczne na wkład własny. Wkładem własnym mogą być nie tylko pieniądze, ale również działka budowlana albo inna nieruchomość.

Dla kogo jest kredyt hipoteczny?

Wniosek o kredyt hipoteczny może złożyć każda pełnoletnia osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Do otrzymania pozytywnej opinii potrzebne są jednak:

Banki preferują osoby zatrudnione od co najmniej 3 miesięcy na umowie o pracę na czas nieokreślony. Nie oznacza to jednak, że inne źródła dochodów z góry są odrzucane – każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. Przy podejmowaniu decyzji kredytowej bank bierze również pod uwagę wiek kredytobiorcy, szczególnie przy zaciąganiu zobowiązań na maksymalny czas (35 lat). Kredytodawcy zabezpieczają się przed sytuacją, w której klient spłacałby kredyt hipoteczny na emeryturze, dlatego w przypadku osób w wieku powyżej 45 lat okres kredytowania wynosi zwykle nie więcej niż 20 lat.

Nadpłata i wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Zgodnie z ustawą z 2017 roku każdy kredyt hipoteczny można nadpłacać lub spłacić wcześniej, niż wynika to z umowy kredytowej. Nadpłata to dodatkowa wpłata na poczet spłaty kredytu, wykonywana poza ustalonym harmonogramem. Warunki nadpłaty zwykle określone są w umowie kredytowej. Wcześniejsza spłata kredytu to spłata całego zobowiązania przed końcem umowy. Tak jak w przypadku nadpłaty, szczegółowe warunki wcześniejszej spłaty kredytu reguluje umowa kredytowa.