Pożyczki Unijne

Pożyczki Unijne

Przedsiębiorco,

mamy przyjemność zaprosić Cię do skorzystania z naszej propozycji dotyczącej pożyczek ze środków unijnych. 

Oferujemy pomoc w pozyskaniu pożyczki dla firm z sektora MŚP, którą przeznaczyć można na wydatki w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (np. prace budowlane, zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, oprogramowania). Istnieje również możliwość finansowania zakupu surowców i towarów pod warunkiem powiązania z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa.

PODSTAWOWE PARAMETRY POŻYCZKI:

Zabezpieczenie pożyczki powinno stanowić około 120-150% wartości pożyczki. Przy kwotach powyżej 100 000 zł preferowane zabezpieczenie hipoteczne. Pożyczka ma charakter rozwojowy i nie może zostać przeznaczona na:

Nie przegap szansy na pozyskanie dodatkowego finansowania dla swojego przedsiębiorstwa! Skontaktuj się z nami już dzisiaj, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie pożyczki unijnej.

Różnice między kredytem a pożyczką unijną?
Kredyt bankowy a pożyczka unijna dla przedsiębiorstw to dwie różne formy finansowania, z których każda ma swoje charakterystyczne cechy i źródło pochodzenia. Oto główne różnice między kredytem bankowym a pożyczką unijną dla MŚP:
 
 1. Źródło finansowania:
  > Kredyt bankowy: Kredyt bankowy pochodzi od prywatnego banku lub instytucji finansowej. Bank udziela pożyczki MŚP na podstawie własnych zasad kredytowania i regulacji rynkowych.
  > Pożyczka unijna: Pożyczka unijna dla MŚP jest finansowana ze środków Unii Europejskiej lub innych organizacji międzynarodowych. Jest to forma wsparcia dla przedsiębiorstw, która ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego w określonych regionach lub sektorach gospodarki.
 2. Źródło finansującego kapitału:
  > Kredyt bankowy: Kapitał pochodzi od banku lub innej instytucji finansowej, która pożycza środki MŚP na określony czas pod określonymi warunkami, takimi jak oprocentowanie i okres spłaty.
  > Pożyczka unijna: Kapitał pochodzi z funduszy unijnych lub międzynarodowych, które są przeznaczone na konkretne projekty lub cele związane z rozwojem gospodarczym.
 3. Warunki i wymagania:
  > Kredyt bankowy: Warunki kredytu, takie jak oprocentowanie, okres spłaty, oraz wymagania dotyczące zabezpieczeń, są ustalane między przedsiębiorstwem a bankiem na podstawie negocjacji i zdolności kredytowej firmy.
  > Pożyczka unijna: Warunki pożyczki unijnej są często określone przez programy lub fundusze unijne. Firmy muszą spełnić określone kryteria i wymagania, które są często związane z określonymi celami rozwoju regionalnego, innowacjami czy zrównoważonym rozwojem.
 4. Cel finansowania:
  > Kredyt bankowy: MŚP mogą używać kredytu bankowego na różne cele, takie jak rozwój biznesu, inwestycje w aktywa, obsługa bieżących potrzeb finansowych czy spłata innych zobowiązań.
  > Pożyczka unijna: Pożyczki unijne są często przeznaczone na konkretne cele, takie jak rozwój infrastruktury, innowacje, tworzenie miejsc pracy czy projekty związane z ochroną środowiska.
 5. Procedury aplikacyjne:
  > Kredyt bankowy: Procedury uzyskania kredytu bankowego są zwykle bardziej elastyczne i zależą od decyzji banku oraz zdolności kredytowej klienta.
  > Pożyczka unijna: Procedury aplikacyjne dla pożyczek unijnych są bardziej sformalizowane, a firmy muszą często przestrzegać określonych procedur aplikacyjnych i spełnić ściśle określone kryteria, aby otrzymać finansowanie.
 
Warto zauważyć, że obie formy finansowania mają swoje zalety i ograniczenia i wybór między kredytem bankowym a pożyczką unijną będzie zależał od indywidualnych potrzeb i możliwości MŚP oraz od celu, na jaki firma potrzebuje środków finansowych. Przedsiębiorstwa powinny dokładnie zbadać dostępność, warunki oraz wymagania obu opcji. Przed podjęciem decyzji finansowej warto skonsultować się z ekspertem CRBiP.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami