Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy ma wiele korzyści – proces uzyskania pieniędzy jest jasny i dość prosty, a do tego środki można spożytkować na dowolny cel. W zależności od potrzeb finansowych.

Kredyt gotówkowy w pigułce:

Rodzaje kredytów gotówkowych:

Koszty kredytu gotówkowego

Spłacając kredyt gotówkowy, oprócz zwrotu całego otrzymanego kapitału zobligowani jesteśmy do zapłacenia odsetek. Ich wysokość określona jest w umowie kredytowej jako oprocentowanie w skali roku i stanowi główny koszt związany z otrzymaniem kredytu. Oprócz tego kredytobiorca pokrywa prowizję – jednorazowo przy podpisaniu umowy lub doliczoną do rat, oraz – w zależności od oferty – inne koszty dodatkowe. Takim kosztem może być również ubezpieczenie, które jest zabezpieczeniem dla banku na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa kredytobiorcy. W ofertach kredytów

gotówkowych banki często stosują promocje polegające na obniżeniu prowizji w zamian za wykupienie ubezpieczenia lub oferują kredyt gotówkowy bez prowizji. W każdym takim przypadku warto się zastanowić i spokojnie przekalkulować, czy przedstawione warunki będą opłacalne.

Oprocentowanie kredytu gotówkowego i wysokość rat

Oprocentowanie kredytu gotówkowego określone jest w umowie kredytowej i może być stałe lub zmienne. Stałe oprocentowanie stosowane jest najczęściej w przypadku kredytów gotówkowych z krótkim okresem spłaty, zmienne natomiast – przy kredytach długoterminowych. W drugiej opcji oprocentowanie, a tym samym wysokość odsetek, zmienia się w zależności od stóp procentowych ogłoszonych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Na wysokość miesięcznej raty składa się część kapitałowa i odsetki. Możliwe są dwa scenariusze spłaty – w ratach równych lub malejących. Równe raty na początku zawierają więcej odsetek niż spłaty kapitałowej, a mniej więcej w połowie okresu kredytowania proporcja ta zaczyna się odwracać. Raty malejące natomiast polegają na tym, że wysokość części kapitałowej jest równa, a z początku wysokie odsetki maleją wraz ze zmniejszającym się kapitałem pozostałym do spłaty.

Niezależnie od wybranej metody obliczania rat, bank wraz z umową kredytową dostarcza harmonogram spłaty kredytu.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Kredyt gotówkowy przez Internet

Banki od lat doskonalą swoje kanały obsługi i dotarcia do klienta, dlatego uzyskanie kredytu gotówkowego bez wychodzenia z domu jest jak najbardziej możliwe. Wypełnienie wniosku kredytowego zajmuje chwilę, a banki wymagają podania informacji personalnych, kwoty uzyskiwanego dochodu, wysokości miesięcznych wydatków oraz deklaracji liczby osób pozostających na utrzymaniu kredytobiorcy. Kolejnym etapem starania się o kredyt gotówkowy online jest rozmowa z bankowym konsultantem oraz weryfikacja polegająca na wykonaniu przelewu z symboliczną kwotą na rachunek wskazany przez bank. W zależności od wnioskowej kwoty kredytu, bank może wymagać przedstawienia zaświadczenia o wysokości dochodów oraz wyciągów z konta. Następnie instytucja, która otrzymała zgłoszenie, dokonuje analizy wiarygodności kredytowej wnioskodawcy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pieniądze przyznane w ramach kredytu gotówkowego online szybko trafiają na wskazane konto bankowe.

Czy można dostać kredyt gotówkowy na 100 tys. zł?

Wysokość kwoty kredytu zależna jest od zdolności kredytowej. Instytucja bankowa podczas analizy wiarygodności kredytowej klienta sprawdza jego historię w Biurze Informacji Kredytowej. Na podstawie tych informacji oraz wysokości uzyskiwanego dochodu obliczana jest maksymalna kwota kredytu gotówkowego.
W praktyce kwota ta wynosi od 500 do 100 000 zł.

Czym różni się kredyt od pożyczki?

Kredyt i pożyczka dla wielu osób oznacza to samo, jednak z prawnego punktu widzenia różnice między nimi są znaczące. Kredytu gotówkowego udzielają wyłącznie banki, czyli instytucje podlegające Komisji Nadzoru Finansowego, natomiast pożyczkę można uzyskać u dowolnego podmiotu dysponującego odpowiednimi środkami finansowymi. Dodatkowo banki oferują jedynie kredyty gotówkowe, podczas gdy pożyczki pozabankowe mogą dotyczyć także przedmiotów. W obu sposobach na pozyskanie środków spisywana jest umowa, w której określone są warunki spłaty zadłużenia. W przypadku kredytu gotówkowego klient musi przedstawić zaświadczenie o

uzyskiwanych dochodach, co nie jest wymagane przy pożyczce. Z tego względu kredyt gotówkowy bez zaświadczeń to zwykle pożyczka, choć zdarzają się wyjątki.

Przykład reprezentatywny ( dla konsumentów):

Całkowita kwota kredytu/pożyczki: 100 000,00 zł, liczba rat: 60, oprocentowanie nominalne [zmienne]: 6,99 %, opłata przygotowawcza: 0,00 zł, koszt ubezpieczenia kredytu: 0,00 zł, łączna kwota miesięcznych opłat administracyjnych: 0,00 zł, łączna kwota odsetek: 18 778,87 zł, RRSO: 7,22%, rata miesięczna 1979,65 zł, całkowity koszt: 18 778,87 zł, całkowita kwota do spłaty: 118 778,87 zł. Minimalny okres kredytowania: 3 miesiące, maksymalny okres kredytowania: 120 miesięcy. Ostateczne warunki kredytowania zależą od oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu/pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Informacja handlowa wg stanu na dzień 20.09.2021 r.

Kalkulacja wskazuje dane orientacyjne i ma niewiążący charakter. Służy celom informacyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia umowy kredytu na zaprezentowanych warunkach. Wyliczenia wskazane przez kalkulator są oparte o założenia przyjęte dla reprezentatywnego przykładu, nie uwzględniają oceny zdolności kredytowej i nie wypełniają obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

Nie oferujemy pożyczek/kredytów z terminem całkowitej spłaty poniżej 60 dni. Nie udzielamy pożyczek z własnych środków.